Besøg skolen - Se mere her


Tilmeld

dig som elev

klik her


Åbent hus

klik her

Måden vi driver efterskole på

Når du vælger et skoleår på Venø Efterskole, vælger du at være en del af den familie, vi er, med de rammer, principper og holdninger, vores skole står for.

I vores familie er vi en masse forskellige personer - vi har forskellig baggrund, kommer fra forskellige steder i ind- og udland, vi har forskellige interesser, og vi kan godt lide, at vi er forskellige.

Det kræver til gengæld noget af os, fordi vi skal have lyst til at bruge den forskellighed til noget positivt.

Vi skal sammen åbne op og se mulighederne.

Det er derfor helt grundlæggende, at vi er nysgerrige – hvad kan vi bruge hinanden til? Hvordan kan jeg lære noget af dig?

Hvordan kan jeg lære noget af at gøre tingene på en anden måde, end den jeg selv ville have valgt?

Hvordan kan jeg hjælpe dig, og hvordan kan du hjælpe mig, når vi skal prøve noget nyt eller gøre noget der udfordrer os?

Vi kommer tæt på hinanden, og det kræver, at vi er gode til at snakke sammen.

Derfor er samtale et rigtig vigtigt værktøj i Venø Efterskoles familie. Det er her vi sætter ord på, hvordan vi oplever tingene, at vi får styr på vores forventninger til hinanden, at vi bliver gode til at sige, hvad vi har brug for, og vi lærer at give hinanden gode tilbagemeldinger – også på det, der kan være svært.

Det kræver tillid til hinanden, at vi vil hinanden noget godt, og at vi har lyst til at tage ejerskab – på værelset, i klassen og for det fællesskab vi har på tværs af hele skolen.

Venø Efterskole
Venø Efterskole

De fysiske rammer

Vores fysiske rammer på skolen handler også om at skabe muligheder.

Vi har lys, luft og rum – både med naturen omkring os, og i vores lokaler, som er fleksible, så vi kan tilpasse rummet til den undervisning og de forløb, vi har gang i lige nu.

# VENØEFTERSKO