Besøg skolen - Se mere her


Tilmeld

dig som elev

klik her


Åbent hus

klik her

Skolens værdigrundlag

Skolens formål er at drive en folkeoplysende efterskole. Der lægges vægt på det almendannende og sundhedsfremmende gennem idræt og naturaktiviteter og ved kreative og musiske oplevelser. Skolen udøver sin virksomhed inden for de gældende regler for frie kostskoler.

Venø Efterskole er en moderne efterskole, der tager udgangspunkt i den grundtvigske skoletanke.

Skolen søger at opbygge elevernes identitet og selvrespekt, at udvikle elevernes ansvarlighed for sig selv og fællesskabet, at opbygge elevernes sans for kvalitet, og give eleverne mulighed for at udvikle sig mod større åbenhed og udvikle deres evner til at tage stilling og handle i samfundslivet.

Skolen spiller en aktiv og synlig rolle i ø-samfundet.

Se skolens vedtægter

Vedtægternes ikrafttræden 1. marts 2010

# VENØEFTERSKOLE