Besøg skolen til Åbent hus - Se mere her

Tilmeld

dig som elev

klik her


Åbent hus

klik her

9. kl på Venø Efterskole

Som elev i 9. klasse har du naturligvis en lang række fælles timer med 10. klasses elever som for eksempel morgensamling, idræt og sang. Skoleåret byder desuden på undervisning i projektarbejde på tværs af årgange. I linje- og valgfagstimerne foregår al undervisning ligeledes på tværs af årgangene.

VENØ9 er det boglige tilbud til dig, der skal gå i 9. klasse på Venø Efterskole. VENØ9 er opbygget med fokus på trivsel, personlig udvikling og tid til fordybelse.

VENØ9 er en ny måde at gå i 9. klasse på. Vi arbejder med at åbne fagene, både i indhold og form. Vi elsker at præsentere dig og dine kammerater for andre vinkler på faget, end du måske har været vant til. Du vil også opleve, at nogle fag er slået sammen til fællesfag. På den måde kommer skolen i højere grad til at afspejle den verden, vi lever i.

Skoleskemaet er bygget op af 3 forskellige blokke:

Fagperioder: 

 • Her arbejdes med fordybelse i skolefagene, som du kender dem fra folkeskolen. Dit skema indeholder alle de traditionelle fag fra 9. klasse, men i stedet for at have som primær mål at nå igennem et bestemt antal siders pensum eller faglige områder, har vi fokus på fordybelse og engagement.

Projektperioder: 

 • Tager afsæt i et fælles emne og varer typisk 2 uger. Arbejdsformen er projektorienteret. Du kommer til at lære at lave problemformulering, opstille og arbejde med et projekt og præsentere det. 
 • Projektperioder er kendetegnede ved:
  • Tematiske oplæg
  • Undervisning i værktøjer til projektarbejde som fx idegenerering, informationssøgning og kildekritik, IT-værktøjer og formidling
  • Innovation: at udvikle en ide og føre den ud i livet
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
  • Projektplanlægning, samarbejde, fordybelse, udførelse og præsentation

Fagdage eller uger - Eksempler:

  • Matematikdage med fokus på Sandsynlighed og spil eller Geometri i omgivelserne.
  • Projektarbejde i Medborgerskab med oplæg, selvstændigt arbejde og elevpræsentationer.
  • Tematiske sprogdage med film og skuespil.
  • Danskdage med produktion af egne kortfilm.
  • Naturfagsdage med afsæt i Lego League for at lære om programmering og teknologi eller et forløb om bæredygtig produktion med besøg på Venø Oysters.

I VENØ9 afsluttes de boglige fag med nye former for prøver og projekter, der afspejler verden omkring os. Vi har IKKE Folkeskolens Afgangseksamen, men forbereder eleverne til optagelsesprøven til ungdomsuddannelserne.

I løbet af skoleåret vil der være en skole/hjem-samtale, hvor du og dine forældre vil blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Din kontaktlærer vil have viden med fra dine faglærere, og sammen med dine forældre vil I kunne snakke om din faglige udvikling og uddannelsesparathed.

Vær opmærksom på, at vi kun tilbyder tysk som 2. fremmedsprog, og at ønsker du at fortsætte på HF kræver det, at du efterfølgende tager en 10. klasse.

 

Prøv din faglighed af

På Venø Efterskole har du muligheden for at arbejde med din faglighed og prøve dig selv af, fordi fagene kommer i spil på en ny måde.

Vi ser ud i verden og arbejder med problemstillinger, der er med til at udvikle dig både fagligt og personligt. Du bliver mere bevidst om din egen faglighed og det, der interesserer dig. Det er rigtigt motiverende at få lov til at fordybe sig i fagene og blive udfordret af nye måder at arbejde på.

De boglige tilbud er tilrettelagt, så du selv kan vælge, om du vil afsted i 9. eller 10. klasse. Uanset hvad du vælger, vil du være klædt helt anderledes på, når du skal i gang med en ungdomsuddannelse.