Tilmeld

dig som elev

klik her


Book en

rundvisning

klik her


Åbent hus

klik her

9. kl på Venø Efterskole

Som elev i 9. klasse har du naturligvis en række fælles timer med 10. klasses elever som for eksempel morgensamling, idræt og sang. I linje- og valgfagstimerne foregår al undervisning ligeledes på tværs af årgangene.

Derudover har du den almindelige boglige undervisning, der ligesom linjefag og valgfag vægtes højt på Venø Efterskole. Vi har ingen forventninger til dit faglige niveau, men vi har en forventning om, at du er interesseret i at udvikle dig og derfor tager dig selv og dit skolearbejde alvorlig ved at tage ansvar for at møde undervisningsparat til timerne. At være undervisningsparat betyder blandt andet, at du møder til tiden, har dine skoleting med og har lavet de lektier, der måtte være.

Undervisningen vil ligne den, du kender fra folkeskolen eller friskolen, men der vil også være dage, hvor skemaet brydes op, og der bliver tid til fagdage eller projekter. Det kan være kun i 9. klasse eller sammen med 10. klasse.

Fagdage kan være:

  • Matematikdage med fokus på Sandsynlighed og spil eller Geometri i omgivelserne.
  • Projektarbejde i Medborgerskab med oplæg, selvstændigt arbejde og elevpræsentationer.
  • Tematiske sprogdage med film og skuespil.
  • Danskdage med produktion af egne kortfilm.
  • Naturfagsdage med afsæt i Lego League for at lære om programmering og teknologi eller et forløb om bæredygtig produktion med besøg på Venø Oysters.

I løbet af skoleåret vil der være en skole/hjem-samtale, hvor du og dine forældre vil blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Din kontaktlærer vil have viden med fra dine faglærere, og sammen med dine forældre vil I kunne snakke om din faglige udvikling og uddannelseparathed.

Du vil modtage undervisning i Dansk, Matematik, Naturfag, Idræt, Engelsk, Tysk og Medborgerskab. Undervisningen i 9. klasse leder frem mod Folkeskolens Afgangsprøver.

 

Prøv din faglighed af

På Venø Efterskole har du muligheden for at arbejde med din faglighed og prøve dig selv af, fordi fagene kommer i spil på en ny måde.

Vi ser ud i verden og arbejder med problemstillinger, der er med til at udvikle dig både fagligt og personligt. Du bliver mere bevidst om din egen faglighed og det, der interesserer dig. Det er rigtigt motiverende at få lov til at fordybe sig i fagene og blive udfordret af nye måder at arbejde på.

De boglige tilbud er tilrettelagt, så du selv kan vælge, om du vil afsted i 9. eller 10. klasse. Uanset hvad du vælger, vil du være klædt helt anderledes på, når du skal i gang med en ungdomsuddannelse.

HVAD SKER DER ?

# VENØEFTERSKOLE