Besøg skolen - Se mere her


Tilmeld

dig som elev

klik her


Åbent hus

klik her

10. klasse på Venø Efterskole

VENØ10 tager udgangspunkt i dig og din fremtid og har bl.a. fokus på undervisning og undervisningsformer, som rækker frem mod ungdomsuddannelserne - du bliver godt rustet til dit fremtidige uddannelsesvalg.

Dermed bliver dit år på Venø Efterskole begyndelsen på noget nyt og ikke en gentagelse af 9. klasse.

Du får med VENØ10 et skoleår, som giver dig større udfordringer, og hvor du i højere grad selv vælger, hvilke fag du skal have.
Du vil opleve en ny måde at gå i skole på. Du skal lære at studere, blive mere selvforvaltende og planlægge din egen tid ud fra nogle givne rammer og krav.
Et skoleår med VENØ10 er sammensat af 3 dele:

 • Fagperioder:
  Her arbejdes med fordybelse i skolefagene, som du kender dem fra folkeskolen.  Udbuddet af fag vil skifte hen over året, og du vil få mulighed for at vælge dem på ud fra dine interesser.
  Eksempler på fagtilbud i engelsk kan være:

   • “Learn and play”
   • “English grammar”
   • “Improve your vocabulary”

  Følg linket her, for at se udbudet af fagkurser i skoleåret 2022/2023: Fagkursusbeskrivelser 2022_2023

 • Projektperioder:

  Tager afsæt i et fælles emne og varer 2-4 uger. Arbejdsformen er projektorienteret. Du kommer til at lære at lave problemformulering, opstille og arbejde med et projekt og præsentere det. Projektperioder er kendetegnede ved:

   • Undervisning i værktøjer til projektarbejde som fx idegenerering, informationssøgning og kildekritik, IT-værktøjer og formidling
   • Tematiske oplæg om projektværktøjer
   • Innovation: at udvikle en ide og føre den ud i livet
   • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
   • Projektplanlægning, samarbejde, fordybelse, udførelse og præsentation

   

 • Afgangsprojekt:
  Året afsluttes med en større opgave, hvor du ved hjælp af de værktøjer, du har fået i årets løb, skal fordybe dig i et emne efter eget valg. Afgangsprojektet afsluttes med en prøve, som bedømmes med en mundtlig og en skriftlig udtalelse.

Vi ved fra ungdomsuddannelserne, at sammensætningen af VENØ10 i højere grad gør eleverne mere studieegnet end en traditionel 10. klasse.

VENØ10 afsluttes ikke med de traditionelle afgangsprøver, men der vil fortsat være prøver og andre former for evalueringer af elevens indsats og faglige niveau.

Har du ikke de adgangsgivende karakterer efter 9. klasse, tilbyder vi at forberede dig til en optagelsesprøve/samtale på din kommende ungdomsuddannelse.

Vær opmærksom på, at vi kun tilbyder tysk som 2. fremmedsprog.

 

 

Prøv din faglighed af

På Venø Efterskole har du muligheden for at arbejde med din faglighed og prøve dig selv af, fordi fagene kommer i spil på en ny måde.

Vi ser ud i verden og arbejder med problemstillinger, der er med til at udvikle dig både fagligt og personligt. Du bliver mere bevidst om din egen faglighed og det, der interesserer dig. Det er rigtigt motiverende at få lov til at fordybe sig i fagene og blive udfordret af nye måder at arbejde på.

De boglige tilbud er tilrettelagt, så du selv kan vælge, om du vil afsted i 9. eller 10. klasse. Uanset hvad du vælger, vil du være klædt helt anderledes på, når du skal i gang med en ungdomsuddannelse.

# VENØEFTERSKO